INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal a subiecților din SIA Registrul de stat al controalelor,(vezi nota).

=============

În atenția asociațiilor de bussines,

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, în componența Consiliilor pentru soluționarea disputelor din cadrul organelor de control, trebuie să facă parte cel puţin trei reprezentanți ai asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități conexe domeniului de competență ale organelor de control specificate în anexa Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (vezi lista).

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail a organului de control selectat și la adresa controale@gov.md.

Vă rugăm să votați până la data de 27 iulie 2018, ora 15-00.

=============

Lista asociațiilor care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control

Întru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control (Lista patronatelor).

Totodată, asociațiile ce nu se regăsesc în lista de mai sus, însă întrunesc condițiile stipulate în pct.7 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, au posibilitatea de a fi incluși în lista menționată, expediind un email la adresa controale@gov.md, până la 18 iulie 2018.

=============

SONDAJ! „Accesibilitatea informației privind controlul de stat"

Sunteți în așteptarea unui control de stat? Ajutați-ne, râspunzând la doar 3 întrebări, să aflăm cât de disponibilă și accesibilă este pentru Dvs. informația privind controlul vizat.

Click aici pentru a accesa sondajul.

=============

Planurile controalelor planificate ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Serviciului Vamal sunt publice și se regăsesc în rubrica "Alte controale"

În contextul noilor modificări operate în Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, vă aducem la cunoștință că planurile controalelor planificate ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Serviciului Vamal pot fi vizualizate pe www.controale.gov.md/ro/alte-controale

=============

Rezultatele sondajului "Accesibilitatea informației privind controlul de stat" pentru luna septembrie 2016

În contextul evaluării reformelor guvernamentale prin intermediul unei fișe de punctaj transparente și comprehensive (Scorecard) Cancelaria de Stat a elaborat și a plasat pe portalul public www.controale.gov.md, precum și pe site-urile organelor de control un sondaj.

Chestionarul în cauză este alcătuit din 3 întrebări în aşa fel încât să ofere datele atât despre accesibilitatea informației privind controlul de stat cât şi despre opiniile agenților economici vis-a-vis de tematica propusă. Analiza datelor obținute la întrebarea nr.1 arată că 50% din respondenți au căutat informația privind procedura de control de stat efectuată de Serviciul fiscal de stat, urmată de CNAM-30,4%, CNAS-23,9%, CNSP-19,5%, Inspectoratul de stat al muncii-17,3%, Serviciul Vamal-17,3%. În luna septembrie respondenții nu au aratat interes față de controale de stat efectuate de Consiliului Concurenței, Comitetul permanent de control asupra drogurilor, Inspectoratul de stat pentru supravegherea producției alcoolice, IPCăpitania Giurgiulești, Autoritatea aeronautică civilă,ANRCETI și CCA, care au format un segment cu un scor de 0%.

În ceea ce privește evaluarea nivelului de accesibilitate a informației 45,6% din totalul respondenților au evaluat cu o notă maximă, 15,2% au apreciat cu nota 4 și 17,3% au pus nota 3. Cu toate că majoritatea respondenților au apreciat cu o notă maximală, nota medie pentru nivelul de accesibilitate a constituit 3,7 din 5 pentru luna septembrie.

=============

Linia Guvernului cu privire la controlul de stat

În scopul facilitării accesului mediului de afaceri la servicii de asistenţă informaţională, precum și pentru prevenirea cazurilor de abuz din partea organelor de control în efectuarea controalelor de stat, Cancelaria de Stat a instituit linia telefonică: 823-823, care este disponibilă între orele 8.00 - 17.00 în zilele de luni-vineri şi este deservită de către specialiştii Serviciului monitorizarea controalelor de stat.

Linia telefonică poate fi utilizată de către agenții economici pentru a solicita informaţii şi consultări ce vizează procedura controlului de stat, precum şi pentru a furniza informaţii despre fapte de comportament corupțional, comise de angajaţii organelor abilitate cu funcții de control.

Responsabilii de gestionarea liniei telefonice 823-823 au obligaţia să nu divulge informaţiile recepţionate, datele cu caracter personal ale apelanţilor, precum şi datele ce reprezintă secret comercial. Informaţiile furnizate de către apelanţi pot fi utilizate de către responsabilii din cadrul Serviciului monitorizarea controalelor de stat strict în interes de serviciu.