Noutăți

« Назад

Notă informativă privind efectuarea controalelor de stat în anul 2016

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind efectuarea controalelor de stat în anul 2016

Serviciul monitorizarea controalelor de stat informează că în anul 2016, numărul controalelor de stat efectuate de către organele abilitate cu funcții de control, care cad sub incidența Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 "privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător", s-a micșorat cu 38% față de anul 2015.

Analizând figurile 1 și 2, putem evidenția următoarele constatări:

1)  În anul 2016 au fost înregistrate 44353 de controale, cu 38% mai puțin comparativ cu anul 2015. Reducerea semnificativă a controalelor efectuate s-a datorat în mare parte grație instituirii moratoriului asupra controlului de stat.

2) Numărul controalelor planificate a constituit 22268 - cu 54% mai puțin comparativ cu anul precedent. Totodată, nivelul de executare a controalelor planificate a constituit 72.4% din totalul planificat.

3) Controalele inopinate, au înregistrat o scădere de 26% față de anul 2015, deținând o cotă de 49.8% din totalul controalelor efectuate.

4) S-a marcat o creștere importantă a procentului înregistrărilor în SIA RSC, de la 17% în anul 2015 la 28% în 2016, înregistrând o creștere de 56%. Totodată, media înregistrărilor în SIA RSC per instituție a fost de 59% în 2016.