Noutăți

« Назад

Instruire cu privire la asigurarea funcționării Registrului de Stat al Controalelor la Agenția Protecția Consumatorilor

Serviciul monitorizarea controalelelor de stat din candrul Cancelariei de Stat în comun cu Centrul de Guvernare Electronică au dat curs unei instruiri privind asigurarea funcționării Registrului de stat al controalelor la sediul Agenției Protecției Consumatorilor.
Scopul acestei instruiri a fost familiarizarea inspectorilor din cadrul Agenției cu procedura de înregistrare a controalelor în sistemul automatizat Registrul de Stat a Controalelor în scopul implementării eficiente a noilor prevederi ale Legii nr. 131 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. În cadrul instruirii inspectorii au primit răspuns la toate întrebările privind modul de ținere corectă a Registrului.