Noutăți

« Назад

Comunicat

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a aprobat graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016. Graficele controalelor planificate au fost analizate prin prisma respectării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Pentru trimestrul II, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate a 2 instituții abilitate cu funcții de control.

    Numărul total de controale planificate și  înregistrate  Registrul de Stat al Controalelor este de 4855.

   Graficele trimestriale sunt înregistrate în sistemul informațional de gestionare și monitorizare a Controalelor de Stat "Registrul de Stat al Controalelor"  care a întrat în producție și funcționalitate deplină începînd cu data de 21 iulie 2014.

    Astfel, agenții economici introducând codul fiscal al întreprinderii în sistemul informațional vor putea vizualiza instituția care va iniția controlul planificat, precum și perioada efectuării acestuia.