Noutăți

« Înapoi

Notă informativă privind controalele efectuate în Republica Moldova pentru semestrul I al anului 2016

Notă informativă

 privind controalele efectuate în Republica Moldova

pentru semestrul I al anului 2016

Serviciul monitorizarea controalelor de stat informează că în primul semestru al anului curent, numărul controalelor de stat efectuate de către organele abilitate cu funcții de control care cad sub incidența Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 "Privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător" s-a micșorat de două ori față de perioada precedentă.

 Figura 1. Dinamica  controalelor executate pe perioada ianuarie-iunie, anii 2015-2016

Analizînd figura nr.1 putem constata că numărul controalelor planificate și inopinate au înregistrat o scădere semnificativă.
Conform datelor raportate de către organele de control, numărul total de controale s-a diminuat cu 54%, de la 38730 în anul 2015 pînă la 17836 în anul 2016. Micșorarea deosebită s-a datorat instituirii moratoriului în domeniul efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
Conform prevederilor Legii nr.18 din 4 martie 2016 începînd cu 1 aprilie curent a fost instituit moratoriul asupra controlului de stat, avînd drept scop crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri. 
În perioada moratoriului instituit nu s-au înregistrat careva periclitări în funcționalitatea economiei naționale, organele de control au beneficiat în această perioadă de posibilitatea de a se concentra asupra activităților de creștere și fortificare a capacităților interne de planificare și îmbunătățire a procesului de efectuare a controalelor de stat.
Deși, începând cu 4 februarie curent, a fost instituit moratoriul, unele instituții au continuat să efectueze controale. Conform prevederilor legale, Serviciul supravegherii de stat a sănătății publice, precum și Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor au fost exceptați de la moratoriu, precum și s-a permis efectuarea controalelor în vederea eliberării actelor permisive și în baza cererii consumatorului.