Noutăți

« Înapoi

Comunicat

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a aprobat graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2016. Graficele controalelor planificate au fost analizate prin prisma respectării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Pentru trimestrul I, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate a 18 instituții abilitate cu funcții de control.

Numărul total de controale planificate este în descreștere în ultimii ani. În trimestrul I,2016 au fost înregistrate 9550 de controale planificate, comparativ cu trimestrul I, anul 2015-10519, ceea ce denotă o descreștere cu 10 la sută ( sau 969 controale).  Acest lucru se datorează unei planificări mai calitative a controalelor din partea instituțiilor de control, fiind luate în calcul capacitățile instituției de a efectua un anumit număr de controalele pe trimestru, precum și utilizarea Metodologiilor de evaluare a criteriilor de risc la planificarea acestora.

În procesul de coordonare au fost identificate dublări la planificarea controalelor asupra aceluiași agent economic, precum și controale repetate cu trimestrul precedent. În urma recomandărilor, astfel de controale au fost excluse din grafice. De asemenea, prin intermediul sistemului informațional RSC, Serviciul monitorizarea controalelor de stat a identificat și recomandat 34 de controale comune.

Graficele trimestriale sunt înregistrate în sistemul informațional de gestionare și monitorizare a Controalelor de Stat "Registrul de Stat al Controalelor"  care a întrat în producție și funcționalitate deplină începînd cu data de 21 iulie 2014.

 Astfel, agenții economici introducând codul fiscal al întreprinderii în sistemul informațional vor putea vizualiza instituția care va iniția controlul planificat, precum și perioada efectuării acestuia.