Noutăți

« Back

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 15 privind graficul controalelor planificate din Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Serviciul monitorizarea controalelor de stat, a analizat proiectele graficelor controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016, astfel Vă comunicăm următoarele:

  • pentru trimestrul IV, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate ale 18 instituții, care au elaborat și publicat graficele în sistemul informațional "Registrul de stat al controalelor" (RSC);

  • pentru trimestrul IV, 2016,  au fost înregistrate 8663 de controale planificate în Registrul de stat al controalelor;

  • numărul total de controale planificate pentru trimestrul IV, 2016 a înregistrat o descreștere de 12%, față de trimestrul IV al anului precedent. Acest lucru se datorează unei planificări mai calitative a controalelor din partea instituțiilor de control, fiind luate în calcul capacitățile instituției de a efectua un anumit număr de controalele pe trimestru, precum și utilizarea Metodologiilor de planificare  a controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc;

  • de asemenea, prin intermediul sistemului informațional RSC, Serviciul monitorizarea controalelor de stat a identificat și a recomandat 10 de controale comune.

Astfel, agenții economici introducând codul fiscal al întreprinderii în sistemul informațional vor putea vizualiza instituția care va iniția controlul planificat, precum și perioada efectuării acestuia.