Noutăți

« Back

Corectitudinea plasării informațiilor în Registrul de Stat al Controalelor discutată în cadrul unui seminar instructiv la Cancelaria de Stat


 

Astăzi, Cancelaria de Stat, a desfășurat un curs de instruire cu privire la  asigurarea corectă a funcționării Registrului de Stat al Controalelor (RSC) la care au participat funcționari publici ai 11 instituții publice abilitate cu funcții de control  (Agentia Natională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice, Agenția Națională Transport Auto, Camera de Licențiere, Compania Națională de Asigurări in Madicină, Casa Națională de Asigurări Sociale, Inspectoratul Energetic de Stat, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, Agenția Medicamentului, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim, Agenția Turismulu)

 

Cu un mesaj de salut a venit Secretarul general al Guvernului, Tudor Copaci, care a menționat necesitatea cursurilor ca instrument de îmbunătățire a activităților organelor de control la plasarea corectă și în termen a informațiilor în RSC, precizând că instituțiile de resort vor beneficia de asistență metodologică și informațională la aplicarea Legii 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător din partea Cancelariei de Stat.

 

La rândul lor, reprezentanții Serviciului Monitorizarea Controalelor de Stat a Cancelariei de Stat au prezentat participanților un șir de informații despre dinamica controalelor executate în perioada anilor 2010-2015. Astfel, în topul instituțiilor cu cele mai multe controale efectuate în anul 2015 se numără Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care au efectuat 24731şi respectiv 16970 de controale. De asemenea, în cadrul seminarului a fost menţionat că, de la crearea Liniei Guvernului privind moratoriul asupra controalelor de stat au fost înregistrate 282 de apeluri, având o dinamică în creştere, iar portalul public controale.gov.md a înregistrat peste 1000 de vizualizări în doar o lună.   

 

La final, specialistul Centrului de Guvernare Electronică a prezentat materiale utile despre suportul tehnologic și informațional în asigurarea funcționalității RSC.

 

Evenimentul a fost organizat de Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat a Cancelariei de Stat în comun cu Centrul de Guvernare Electronică.