Noutăți

« Back

Comunicat - Cancelariei de Stat a înregistrat graficele controalelor planificate pentru trimestrul III, al anului 2016

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a coordonat și înregistrat graficele controalelor planificate pentru trimestrul III, al anului 2016. Graficele controalelor planificate au fost analizate prin prisma respectării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ,  precum și Legii nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriu asupra controlului de stat,  conform HG nr.810 din 29 iunie 2016.

Pentru trimestrul III, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate a 2 instituții abilitate cu funcții de control, restul institulților cad sub incidența Legii nr. 18 cu privire la moratoriu asupra controlului de stat.

În trimestrul III, 2016 au fost înregistrate 4885 de controale planificate, comparativ cu trimestrul II, au același echivalent de controale.  Acest lucru se datorează unei planificări mai calitative a controalelor din partea instituțiilor de control, fiind luate în calcul capacitățile instituției de a efectua un anumit număr de controalele pe trimestru, precum și utilizarea  Metodologiilor de evaluare a criteriilor de risc la planificarea acestora.

În procesul de coordonare au fost identificate dublări la planificarea controalelor asupra aceluiași agent economic. În urma recomandărilor, astfel de controale au fost excluse din grafice.

 Astfel, agenții economici introducând codul fiscal al întreprinderii în sistemul informațional vor putea vizualiza instituția care va iniția controlul planificat, precum și perioada efectuării acestuia.