Noutăți

« Back

A întrat în vigoare Legea nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat

Legea nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stata fost publicată pe data de 1 aprilie curent în Monitorul Oficial (nr.79-89). Legea în cauză prevede instituirea moratoriului pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, ale Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, ale Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:

a) în cadrul urmăririi penale;

b) de Banca Națională a Moldovei;

c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;

d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privința persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;

e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară și în scopul verificării autenticității actelor ce confirmă stagiul de cotizare și venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;

f) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și a altor acte permisive și/sau privind constatarea unor fapte;

g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informațiilor veridice despre încălcarea legislației;

h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanțelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător;

i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți de la bugetul public național;

j) în domeniul supravegherii de stat a sănătății publice;

k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.

 

Legea poate fi accesată la următorul link: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363995